Vi Khuẩn E.coli Là Đối Tượng Mô Hình Tốt Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Quá Trình Tự Nhân Đôi Của Adn Ở Sinh Vật Nhân Thực Có Đặc Điểm:1. Diễn Ra Ở Trong Nhân, Tại Kì Trung Gian Của Quá Trình ?
 • Lý Thuyết Quá Trình Nhân Đôi Adn Sinh 12
 • Nêu Đặc Điểm Khác Nhau Về Cấu Tạo Giữa Adn Và Arn
 • Giải Bài Tập Sinh Học 12
 • 360 Điều Cần Biết Về Hóa Chất Axit Oxalic
 • Escherichia coli () là vi khuẩn được nghiên cứu kĩ nhất, rất nhiều chủng khác nhau đã được phân lập. Ba dòng thường gặp trong các phòng thí nghiệm di truyền là E.coli B (tế bào chủ cho các phage dãy T), E.coli C (tế bào chủ cho phage một mạch như ϕX 174) và chúng tôi K12 (tế bào chủ của phage λ). Do những thuận tiện trong nuôi cấy, nhân giống, thu nhận các đột biến và dễ phân tích các sự kiện di truyền hiếm hoi. Đến nay, nó được coi là đối tượng mô hình số một của Sinh học phân tử và công nghệ gen.

  Các dữ liệu di truyền học của E. coli

  – Kích thước bộ gen (Genome size): 4,6 Mb

  – Nhiễm sắc thể: 1 phân tử ADN vòng tròng

  – Số lượng gen: 4.000

  – Phần trăm gen tương đồng với người: 8%

  – Kích thước trung bình của gen: 1 kb, không có intron

  – Các transposon: tùy chủng, ~ 60 bản sao/bộ gen

  Kết thúc giải ký tự chuỗi: 1997

  Các phương pháp phân tích di truyền

  Ngoài các phương pháp lai để phân tích tái tổ hợp (recombination) và bổ trợ (complementation), có nhiều kỹ thuật biến đổi di truyền (Techniques of Gentic Modification):

  Gây đột biến (Mutagensis):

  • Hóa chất và chiếu xạ: đột biến xoma ngẫu nhiên.
  • Dùng transposon: xen đoạn (Insertions) xoma ngẫu nhiên.

  Chuyển gen (Transgensis):

  • Trên vector plasmid: tự do hay chèn vào (integratd).
  • Trên vector phage: tự do hay chèn vào (integratd).
  • Biến nạp: chèn vào.

  Làm im lặng gen mục tiêu (Targeted gen knockout):

  • Alen không (Null alen) trên vector: thay gen bằng tái tổ hợp.
  • Alen được thiết kế (Engineered alen) trên vector: đột biến điểm định hướng (Site-directed mutagensis) bằng thay gen.

  E.coli là tế bào chủ căn bản của kỹ thuật di truyền

  Các nghiên cứu trên E. coli đã làm cơ sở cho sự ra đời của kỹ thuật di truyền. E. coli đóng vai trò chủ yếu trong chuyển gen đến các sinh vật khác. Nó là sinh vật chuẩn để tạo dòng gen (cloning gens) của bất kỳ sinh vật nào. E. coli được coi là tế bào vật chủ đơn giản nhất trong công nghệ gen. Vi khuẩn E. coli dễ dàng chấp nhận nhiều loại vector chuyển gen như plasmid hay phage qua biến nạp hay tải nạp.

  Những protein tái tổ hợp đầu tiên như insulin, xomatostatin và đến nay hàng trăm protein khác được tạo dòng ở E. coli đã đi vào sản xuất công nghiệp với thị trường hàng chục tỷ USD/năm.

  Các đóng góp chủ yếu của E.coli

  Đối tượng chủ yếu cho các nghiên cứu:

  • Sao chép, phiên mã, dịch mã và tái tổ hợp.
  • Đột biến
  • Điều hòa biểu hiện gen (Gen regulation).
  • Kỹ thuật ADN tái tổ hợp (recmbinant ADN technology).

  Đóng góp cho nghiên cứu các lĩnh vực khác: Trao đổi chất của tế bào (Cell metabolism), gen ức chế vô nghĩa (Nonsense suppssors), sự tuyến tính (Colinearity) giữa gen và polypeptit, các Operon, sự đề kháng thuốc dựa vào plasmid (Plasmid-bazơd drug resistance) và sự vận chuyển tích cực (Active transport).

  Các enzym và protein tham gia tổng hợp và cắt nucleic axit

  Sao chép ADN được nghiên cứu rất chi tiết ở E. coli, mà phần chủ yếu đã nêu ở chương II. Ở đây, một số chi tiết được bổ sung, cụ thể là các phức hợp enzym tách mạch ADN mẹ và tổng hợp các mạch con (bảng dưới). Hàng loạt các enzym và protein, mà phần lớn là các phức hợp protein đa phân, tham gia tổng hợp ADN, phiên mã tạo ARN. Cả tế bào nhân sơ lẫn nhân chuẩn đều có hoạt tính ADN polymeaz đa năng.

  Một số ADN polymeaz hoạt động như những enzym độc lập, nhưng số khác (chủ yếu là replicaz) kết nhau thành phức hợp lớn nhiều protein. Tiểu phần (subunit) tổng hợp chỉ là một trong nhiều chức năng khác nhau của replicaz như tháo xoắn (unwinding), khởi sự tổng hợp mạch mới, …

  6. Protein căng mạch SSB (Single-strand binding protein)

  ssb

  Ngăn các mạch đơn đã tách không chập lại.

  E. coli đã tìm ra và biết chức năng của5 loại ADN polymeaz (bảng trên)

  Sự phân hủy nucleic axit cũng đòi hỏi enzym đặc hiệu:

  – Deoxyribonucleaz (ADNaz)là enzym cắt các liên kết trong phân tử ADN. Nó có thể cắt mạch đơn hay kép. Gyraz là một loại enzym topoixomrazcắt ADN làm tháo xoắn.

  – Ribonucleaz (ARNaz) là các enzym cắt ARN, có thể đặc hiệu đối với ARN mạch đơn hay mạch kép.

  Các nucleaz chia thành 2 nhóm:

  – Exonucleazcắt từngnucleotit một từ đầu mút của mạch polynucleotit; chúng có thể đặc hiệu đối với đầu mút 5′ hay 3′ của ADN hay ARN.

   Endonucleazcắt các liên kết bên trong mạch ADN; chúng có thể đặc hiệu đối với ARN hay ADN mạch đơn hoặc mạch kép.

  Cấu trúc và chức năng các tiểu phần của ADN polymeaz III:

  Tất cả các ADN polymeaz cùng có những tính chất cấu trúc chung giống nhau. Replicaz ADN polIII là một holoenzym 900 kD (kilodalton), một phức hợp gồm hơn 10 phân tử protein (hình 6.12). Đặc biệt là protein vòng β (β-ring) làm móc (clamp) bao ADN ở giữa để trượt về trước mà mạch đơn này không bị bong ra khi được chép.

  Ngoài ra, ADN polymeaz phải có khả năng nhận biết 4 loại N như chất phản ứng phụ thuộc vào chỗ được “đọc” trên mạch khuôn.

  Sao chép ADN ở E. coli diễn ra với tốc độ rất nhanh, có thể đạt đến 50.000 nucleotit/phút. Thật khó hình dung một quá trình phức tạp, được thưc hiện chính xác, mà diễn ra với tốc độ nhanh như vậy, chưa kể đến việc làm sao các N tập trung với nồng độ cao đáp ứng kịp thời cho nhu cầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Ôn Tập Hki Sinh 12
 • Sinh_12 Tham Khảo Hk I Số 3
 • Mã Di Truyền Có Đặc Điểm Nào Sau Đây ?
 • Đề Thi Thử Tn Sinh 12
 • Đặc Điểm Không Đúng Ở Mã Di Truyền Của Sinh Vật Nhân Thực Là
 • Đặc Điểm Của Dịch Vụ E

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Sản Phẩm Dịch Vụ Của Ngân Hàng Thương Mại Hiện Nay
 • Ngân Hàng Điện Tử Là Gì? Ưu Điểm Của Dịch Vụ Ngân Hàng 4.0
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Ngân Hàng Bán Lẻ
 • Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Của Ngân Hàng Thương Mại
 • Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam
 • Các loại hình dịch vụ E- Banking rất đa dạng và phong phú.

  Dịch vụ E- Banking là kênh phân phối song song tồn tại với những kênh phân phối truyền thống. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của hoạt động ngân hàng điện tử tại ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ được đưa ra ở những mức độ khác nhau, từ dịch vụ giản đơn như xem thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch…, đến những sản phẩm ở mức độ cao, đòi hỏi các giải pháp công nghệ hiện đại như thực hiện thanh toán trực tuyến, mở L/C,…Ở giai đoạn phát triển cao nhất, E- Banking, ngân hàng điện tử có thể phân phối đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ tương tự như một chi nhánh hay trụ sở ngân hàng. Các sản phẩm này cũng hết sức đa dạng và phong phú. Bởi việc thiết kế chúng để đưa ra qua các kênh phân phối điện tử là dễ dàng và thỏa mãn được tất cả những nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

  Đây là hình thức khách hàng tự phục vụ.

  Đối với kênh phân phối truyền thống, khách hàng nhất thiết phải đến các chi nhánh hoặc trụ sở ngân hàng. Tại đây họ sẽ được các nhân viên ngân hàng chỉ dẫn và thực hiện theo yêu cầu của mình như mở tài khoản, thanh toán, chuyển khoản,..Hoạt động ngân hàng điện tử không như vậy. Thay vì phải có sự trợ giúp của các giao dịch viên, khách hàng sẽ tự đáp ứng, phục vụ như cầu riêng của mình. Thông qua việc bấm các phím trên máy ATM, các phím số trên điện thoại…, khách hàng sẽ lựa chọn đúng loại hình dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu của họ. Điều này sẽ đem lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Ngân hàng sẽ không cần tuyển dụng đội ngũ nhân viên đông đảo, đồng thời cũng không phải lo lắng về thái độ phục vụ khách hàng của các nhân viên. Còn khách hàng lại có thể tự thỏa mãn nhu cầu của mình bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào họ muốn.

  Dịch vụ E- Banking cho phép khách hàng thực hiện yêu cầu một cách chính xác và tức thời.

  Đối với hoạt động E- Banking, yêu cầu của khách hàng sau khi được truyền về ngân hàng sẽ qua hệ thống server để xử lý: kiểm tra khách hàng về mã số cá nhân, mã tài khoản, các thông tin cần thiết để xác định chính xác có phải là khách hàng của ngân hàng hay không. Nếu kết quả trả lại là đúng thì hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mà khách hàng đưa ra theo đúng hệ thống quy trình đã được lập trình sẵn. Tất cả các công đoạn trên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, có thể coi là ngay lập tức, thay vì quá trình xử lý giấy tờ, in ấn phức tạp và tốn kém về thời gian, chi phí.

  Đặc điểm của dịch vụ E- Banking

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm, Vai Trò Và Đặc Điểm Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần
 • Đặc Điểm Dịch Vụ Ngân Hàng Thương Mại
 • Khái Niệm Hợp Đồng Thương Mại, Đặc Điểm Của Hợp Đồng Thương Mại
 • Đặc Điểm Của Kinh Doanh Thương Mại Và Nghiệp Vụ Bán Hàng
 • Marketing Dịch Vụ (Service Marketing) Là Gì? (Phần 1)
 • Các Đặc Điểm Và Lợi Ích Của E

  --- Bài mới hơn ---

 • Gà Đá Cuban Và Chiến Thuật Săn Đầu Trong Gà Cuban
 • Chiến Thuật Săn Đầu Trong Tích Tắc Của Lối Đá Gà Cựa Tháp Cuba
 • Đặc Điểm Nguồn Gốc Giống Gà Đông Tảo
 • Cách Nhận Biết Và Chọn Được Gà Đông Tảo Thuần Chủng Chính Xác
 • Đặc Điểm Gà Đông Tảo Thuần Chủng Hưng Yên
 • E-learning là một loại hình đào tạo năng động. Nội dung thông tin mang tính thời đại, thực tế, không phải là những thông tin cũ hoặc “những thông tin ít phổ biến”. Các chuyên gia về mạng trực tuyến, các nguồn thông tin đáng tin cậy nhất, các phương pháp tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp nhanh chóng và đơn giản.

  e-Learning là hoạt động thực tế. Bạn học những kiến thức mình cần vào thời điểm nào bạn cần.

  E-learning là loại hình đào tạo mà học viên là chủ đạo. Người tham gia vào loại hình đào tạo E-learning tự kiểm soát tốc độ học, công cụ học tập, địa điểm học cũng như khối lượng kiến thức mà họ muốn thu nhận, họ được tự mình quyết định cách thức thu nhận kiến thức, kĩ năng và khả năng phù hợp với phong cách học của chính mình.

  E-learning là loại hình đào tạo hiệu quả. E-learning cho phép học viên tương tác với công cụ học tập để có thể ghi nhớ được tối đa khối lượng kiến thức đã học được.

  E-learning là loại hình đào tạo tiết kiệm thời gian. E-learning cho phép học viên có thể học với tốc độ hiệu quả nhanh nhất có thể. Loại hình đào tạo E-learning tự học giúp cho học viên ghi nhớ kiến thức nhanh hơn thông qua tính tương tác của nó, cho phép học viên tăng tốc độ học thông qua các công cụ học tập mà họ đã quen thuộc và tiếp nhận những công cụ học tập mà họ ít sử dụng nhất.

  Sơ đồ bên dưới cho biết mối quan hệ giữa 3 thách thức đối với E-learning và 3 giải pháp phổ biến nhất

  Bỏ qua việc phỏng đoán và công việc bận rộn sang một bên để xác định được khóa đào tạo phù hợp cho mình.

  Chỉ xác định những khóa học cần thiết.

  Xác định rõ các khóa đào tạo có thể giải quyết những vấn đề thiết thực trong công việc như thế nào

  Các kế hoạch học tập cho cá nhân

  Giới thiệu với học viên các khóa đào tạo vừa đúng lúc và phù hợp

  Gắn các khóa đào cụ thể với những cơ hội hoặc thách thức hiện tại trong công việc.

  Phương pháp học tập kết hợp

  Các nhân viên sẽ dành thời gian cho các khóa đào tạo khi phương pháp đào tạo phù hợp với phương pháp học tập của họ và nội dung học tập.

  Cung cấp các khóa đào tạo theo hình thức phù hợp.

  Tăng sự tương thích của các khóa đào tạo bằng cách khớp phương pháp đào tạo với phương pháp học tập.

  Phát triển các khóa đào tạo trở thành một phần không thể thiếu trong lực lượng lao động

  Những năm về trước, các công cụ như email và Internet không phải là một bộ phận trong lực lượng lao động. Ngày nay, khi mất mạng, server hay mất điện, tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ. Hầu hết giới tri thức làm việc tại các công sở hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào các công cụ này để có thể làm việc hiệu quả.

  Đối với các chuyên gia đào tạo, khái niệm “Đào tạo trực tuyến” gắn liền với việc truy cập Internet và email có tầm quan trọng rất lớn.

  Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, nếu các nhân viên không thường xuyên nâng cao kỹ năng của mình thì các kỹ năng của chính họ và tựu chung lại là kỹ năng của toàn công ty, tổ chức đó sẽ trở nên lạc hậu, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hiệu quả của chính công ty, tổ chức đó trong thị trường. Vì vậy, chúng tôi tin một cuộc cách mạng về đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ và các khách hàng sẽ đòi hỏi các công ty phải cung cấp những khóa đào tạo phù hợp, dành riêng cho họ dựa vào nhu cầu hiện tại và phải điều chỉnh các khóa học đó theo phương pháp học tập của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu này, có người đã nói “Vấn đề không phải là có hàng ngàn khóa học mà khóa học nào phù hợp với công việc của tôi hiện nay.”

  Ngô Đức Thọ @ 11:14 03/02/2012

  Số lượt xem: 329

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Đặc Điểm Của Một Hệ Thống E
 • Nêu Đặc Điểm Hô Hấp, Di Chuyển, Tuần Hoàn Và Bài Tiết Của Ếch, Bò Sát, Chim Và Thú
 • Bài 2: Enzim Và Vai Trò Của Enzim Trong Quá Trình Chuyển Hóa Vật Chất
 • Đặc Điểm Hệ Huyết Học Trẻ Em
 • Đặc Điểm Của Hệ Enzym Pectinase
 • 5 Đặc Điểm Của Một Hệ Thống E

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Đặc Điểm Và Lợi Ích Của E
 • Gà Đá Cuban Và Chiến Thuật Săn Đầu Trong Gà Cuban
 • Chiến Thuật Săn Đầu Trong Tích Tắc Của Lối Đá Gà Cựa Tháp Cuba
 • Đặc Điểm Nguồn Gốc Giống Gà Đông Tảo
 • Cách Nhận Biết Và Chọn Được Gà Đông Tảo Thuần Chủng Chính Xác
 • Một chương trình đào tạo trực tuyến hiệu quả là một chương trình tập trung vào nhu cầu của nhân viên, giúp nhân viên phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Bởi lẽ nhân sự là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp, làm lợi cho nhân sự cũng chính là làm lợi cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, khi nhân viên của bạn biết rằng bạn tin tưởng họ và đầu tư những gì tốt nhất cho họ, sự gắn bó với công ty sẽ ngày càng tăng lên. Có thể nói, đào tạo được coi là một chính sách giữ chân nhân viên rất hiệu quả.

  2. Tính ứng dụng cao

  Tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp mà chúng ta nên có cách xây dựng hệ thống E-learning phù hợp, tức là những kiến thức đó càng có tính ứng dụng cao càng tốt. Những khóa học mang tính lý thuyết cao sẽ phù hợp hơn trong những ngành học thuật nghiên cứu như y dược. Mặt khác, trong các lĩnh vực thông thường, đào tạo trực tuyến cần phải dựa trên mục tiêu nhiệm vụ. Ví dụ, nhân viên giao hàng nên được học về cách sử dụng định vị GPS, cách xử lí đơn hàng hơn là tìm hiểu lịch sử của các phương tiện giao hàng.

  3. Bao gồm các kĩ năng mềm

  Ngoài những kĩ năng chuyên môn, những kĩ năng mềm cũng rất quan trọng trong công việc. Một vài kĩ năng mềm có thể kể đến như kĩ năng giải quyết xung đột, kĩ năng giải tỏa stress. Những kĩ năng này có thể giúp nhân viên của bạn hòa hợp với các đồng nghiệp hơn, đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Hay như những công việc phải tiếp xúc với khách hàng nhiều thì kĩ năng giao tiếp, kĩ năng đàm phán… càng quan trọng hơn. Vì thế, việc đưa các bài giảng lý thuyết, thực hành, kĩ năng sống vào hệ thống E-learning là cần thiết.

  4. Đánh giá người học liên tục

  Trước khi bắt đầu chương trình đào tạo, bạn nên kiểm tra trình độ của người học. Việc đánh giá này sẽ giúp bạn phát hiện ra các kỹ năng còn thiếu sót của nhân viên, từ đó điều chỉnh chương trình học phù hợp với từng cá nhân. Sau khi đưa ra một lộ trình học hợp lí, chúng ta có thể theo dõi tiến độ học tập của người học dựa trên các bài kiểm tra định kì. Những bài kiểm tra chính là minh chứng cho sự tiếp thu của người học và sự hiệu quả của hệ thống E-learning của bạn. Ngoài ra, nếu có chỗ nào chưa hợp lí, chúng ta có thể điều chỉnh kịp thời để đảm bảo rằng, sau khi hoàn thành khóa học, nhân viên sẽ ứng dụng được vào trong công việc.

  5. Cập nhật thường xuyên

  Với tốc độ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của mình, công nghệ đã làm cho thế giới của chúng ta thay đổi liên tục. Nó đòi hỏi con người phải liên tục cải tiến, sáng tạo, nếu không chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và có thể là thụt lùi. Hôm nay Samsung Galaxy Note 10+ đang được săn đón, tháng sau đã nhường chỗ cho Iphone 11 Pro Max. Hệ thống E-learning cũng vậy, có thể hôm nay nó còn hiệu quả nhưng ngày mai nó bị giảm bớt giá trị. Vì vậy, các doanh nghiệp nên luôn đặt mình trong tâm thế “luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo”.

  Để duy trì một hệ thống E-learning hiệu quả, bạn cần kiểm tra định kỳ và nâng cấp, cập nhật khi cần thiết. Hoặc, bạn có thể tiến hành khảo sát và đánh giá để xác minh xem chương trình đào tạo có còn hợp thời nữa hay không.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Đặc Điểm Hô Hấp, Di Chuyển, Tuần Hoàn Và Bài Tiết Của Ếch, Bò Sát, Chim Và Thú
 • Bài 2: Enzim Và Vai Trò Của Enzim Trong Quá Trình Chuyển Hóa Vật Chất
 • Đặc Điểm Hệ Huyết Học Trẻ Em
 • Đặc Điểm Của Hệ Enzym Pectinase
 • Tìm Hiểu Về Enzyme Thủy Phân Trong Công Nghệ Thực Phẩm
 • Những Khác Biệt Về Đặc Điểm Của Các Loại Quân Giữa Aoe I Và Aoe: De

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm 16 Loại Quân Trong Đế Chế Aoe 1 – Tips Age Of Empires
 • Rừng Và Ngành Lâm Nghiệp
 • Tìm Hiểu Bản Đồ Phân Bố Rừng Việt Nam
 • Cải Ngồng Được Ưa Chuộng Nhất
 • Hạt Giống Rau Tốt Việt Nam
 • GTV News – 08:12, 19/02/2018

  Thông tin tổng hợp dựa trên trang thông tin uy tín của nhà sản xuất. Có không ít thay đổi so với AoE I!

  Thông tin tổng hợp dựa trên

  https://www.ageofempires.com/tech-tree/assyrian/.

  Assyrian:

  – Nông dân di chuyển nhanh hơn 10%

  – Cung bắn nhanh 25%

  Ngoài ra: Có thêm giáp 6 nhưng không có Horse thần, có thêm tầm xa cho song pháo.

  Nhận xét: Đời 3 giảm damm do dân đi chậm, cung bắn chậm hơn trước.

  Babylonian:

  – Nông dân đào đá nhanh 20%

  – Thành chòi + 75% máu

  – Phù thủy hồi mana nhanh 30%

  Ngoài ra: Đời 4 có thêm công 7 cho chém/lạc đà/đạp đôi.

  Nhận xét: Thành chòi không còn khủng như khi đánh Death Match. Tăng sức mạnh đời 4 khi đạp đôi mạnh hơn cũ.

  Carthaginian:

  – Y và voi + 25% máu

  – Lạc đà + 15% máu

  – Thuyền lửa + 25% công

  – Thuyền chở đi nhanh 25%

  Nhận xét: Chém cùi thành lạc đà tuyển

  Choson:

  – 4 cấp độ Z (từ kiếm ngắn đến thần) được cộng lần lượt 15,20,60,80 máu

  – Chòi +2 tầm xa

  – Phù thủy giảm giá 30%

  Ngoài ra: Có thêm đầu máu

  Nhận xét: Ngoài thêm đầu máu không thay đổi nhiều

  Egyptian:

  – Nông dân đào vàng nhanh 20%

  – Các đơn vị xe ngựa +33% máu

  – Phù thủy +3 tầm xa

  Nhận xét: Giống bản trước

  Greek:

  – Y di chuyển nhanh 30% và giảm giá 20%

  – Thuyền di chuyển nhanh 20%

  Nhận xét: Từ Y tuyển thành Y siêu tuyển

  Hittite:

  – Tất cả cung thủ +1 công

  – Cẩu đá + 50% máu

  – Thuyền bắn +3 tầm xa

  Nhận xét: Pháo và thuyền bớt “khủng” hơn

  Macedonian:

  – Tất cả đơn vị cận chiến + 2 tầm nhìn (kể cả dân)

  – Y +2 chiêng đồng

  – Pháo giảm giá 25% (kể cả bẹt)

  – Tất cả đơn vị tăng 4 lần sức chịu đựng với phù

  Ngoài ra: Có bánh xe, có thêm pháo to

  Nhận xét: K không được rẻ như trước nhưng lên to đc và sẽ rất lợi hại khi có bánh xe.

  Minoan:

  – Thuyền rẻ 30%

  – Ruộng +60 thực

  – A 2 áo +2 tầm xa

  Nhận xét: Giống bản trước, nhưng lợi thế về ruộng sẽ đc phát huy khi ko cheat được ruộng.

  Palmyran:

  – Nông dân giá 75 thực nhưng có giáp và làm việc nhanh 25%

  – Bắt đầu game được +100 thực

  – Lạc đà di chuyển nhanh 25%

  – Miễn thuế khi bơm

  – Thuyền buôn trả gấp đôi vàng

  Nhận xét: Vốn đã là chém tuyển, còn thêm 100 thực ban đầu sẽ cực mạnh. (+50 thực dư sẽ xóc đc thêm 2 dân)

  Persian:

  – Nông dân ăn thực săn bắn nhanh 30%.

  – Voi đi nhanh 20%.

  – Thuyền bắn đời 4 bắn nhanh 25%.

  Ngoài ra: Có thêm bánh xe và chặt gỗ 2.

  Nhận xét: Lợi hại gấp trăm với bánh xe và chặt gỗ 2, đánh chém hay cung A đều rất khỏe.

  Phoenician:

  – Chặt gỗ nhanh 15%

  – Voi giảm giá 25%

  – Thuyền bắn đá và thuyền bắn đá thần bắn nhanh 30%

  Nhận xét: Giảm sức mạnh do dân chặt gỗ chậm hơn trước.

  Roman:

  – Giá xây công trình giảm 15%, trừ thành chòi và kỳ quan

  – Giá chòi giảm 50%

  – Z đánh nhanh 33%

  Nhận xét: Giống bản trước

  Shang:

  – Dân giá 40 thực

  – Thành +75% máu

  Nhận xét: Giảm sức mạnh do dân tăng giá. (Nghe đồn ban đầu chỉ có 160 thực nhưng ko thấy ghi ở đây, chắc chỉ là đồn)

  Sumerian:

  – Nông dân + 15 máu

  – Ruộng + 125 thực

  – Cẩu đá ném nhanh 30%

  Nhận xét: cẩu đá ném chậm hơn trước, nhưng lợi thế về ruộng sẽ có đất diễn

  Yamato:

  – Nông dân di chuyển nhanh 10%

  – Ngựa chém và Horse giảm giá 25%

  – Thuyền + 25% máu

  Nhận xét: Không nhiều thay đồi, dân đi chậm hơn trước.

  Độc Giả: Huy Hiếu

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguôn Gốc Và Các Đặc Trưng Cơ Bản Về Quyền Con Người?
 • Quyền Tác Giả Và Đối Tượng Của Quyền Tác Giả Tại Nghệ An
 • Nội Dung Của Quyền Tác Giả
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn & Đầu Tư Ltl
 • Đặc Điểm Của Quan Hệ Luật Dân Sự
 • Nhiễm Khuẩn Do Escherichia Coli

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm, Cấu Tạo Tính Chất Và Ứng Dụng Của Este
 • Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết
 • Este Tính Chất Hóa Học, Tính Chất Vật Lí, Điều Chế Và Ứng Dụng Este
 • Fdi Là Gì? Đặc Điểm, Bản Chất Của Vốn Fdi Như Thế Nào?
 • Doanh Nghiệp Fdi Là Gì? Đặc Điểm, Vai Trò Doanh Nghiệp Fdi Năm 2021
  • Nhiễm trùng đường tiểu (phổ biến nhất)

  • Nhiễm trùng đường ruột (một số chủng)

  • Nhiễm trùng xâm lấn (hiếm gặp, ngoại trừ ở trẻ sơ sinh)

  • Nhiễm trùng tại các cơ quan khác

  Phổ biến nhất, E. coli gây nhiễm trùng đường tiểu, thường biểu hiện nhiễm trùng tăng dần (tức là từ đáy chậu qua niệu đạo). E. coli cũng có thể gây viêm tuyến tiền liệt và bệnh viêm vùng chậu (pelvic inflammatory disease – PID).

  E. coli thường ở trong đường tiêu hoá; tuy nhiên, một số chủng nhận được gen cho phép chúng gây nhiễm trùng đường ruột. Khi ăn phải, các chủng sau đây có thể gây tiêu chảy:

  • Nhiễm Ecoli gây chảy máu ruột: Các chủng này (bao gồm type huyết thanh O157: H7 và những type khác) sản sinh ra một số chất độc tế bào, chất độc thần kinh, và độc tố ruột, bao gồm độc tố lỵ (verotoxin) gây ra tiêu chảy phân máu; hội chứng tan máu tăng ure huyết phát triển trong 2-7% trường hợp. Các chủng này thường thu được từ thịt bò chưa nấu chín nhưng cũng có thể thu được từ người bị nhiễm bệnh bằng đường phân – miệng khi không đảm bảo vệ sinh.

  • Ecoli sinh độc tố ruột: Những chủng này có thể gây tiêu chảy phân nước, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và người đi du lịch (tiêu chảy của người du lịch).

  • Ecoli xâm nhập: Các chủng này có thể gây ra tiêu chảy nhiễm trùng.

  • Ecoli gây bệnh đường ruột: Các chủng này có thể gây tiêu chảy phân nước, đặc biệt ở trẻ sơ sinh.

  • Ecoli gây kết dính ruột Một số chủng đang nổi lên như những nguyên nhân quan trọng gây ra tiêu chảy liên tục ở bệnh nhân AIDS và trẻ em ở các vùng nhiệt đới.

  Các chủng khác có thể gây nhiễm trùng đường ruột nếu các mất các rào cản đường ruột (ví dụ, do thiếu máu cục bộ, viêm ruột, hoặc chấn thương), trong trường hợp đó các sinh vật có thể lây lan sang các cấu trúc lân cận hoặc xâm nhập vào dòng máu. Nhiễm trùng gan mật, màng bụng, da và phổi cũng xảy ra. E. coli nhiễm trùng máu cũng có thể xảy ra mà không rõ đường vào.

  Ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ non tháng, E. coli và viêm màng não (gây ra bởi các chủng với vỏ K1, một dấu hiệu cho sự xâm nhập thần kinh) là phổ biến.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phản Ứng Este Hóa Và Cách Giải Bài Toán Este Hóa
 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Là Gì? Đặc Điểm Pháp Lý, Trách Nhiệm Và Vốn
 • Khái Niệm Đặc Điểm Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Dân Cư Và Đặc Điểm Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội
 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Ưu, Nhược Điểm Và Kiến Nghị Về E

  --- Bài mới hơn ---

 • Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh, Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh
 • Vai Trò Của Marketing Đối Với Doanh Nghiệp Thời Đại 4.0
 • Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Báo Mạng Điện Tử
 • Báo Viết – Những Ưu Điểm Và Nhược Điểm
 • Năm Lợi Ích Và Lý Do Người Đi Làm Nên Đọc Báo Giấy
 • III. Ưu nhược điểm, hướng phát triển

  1. Ưu điểm :

  – Về phía khách hàng: Ưu điểm lớn nhất của dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng chính là sự tiện nghi và luôn sẵn sàng của dịch vụ ngân hàng. Bây giờ, khách hàng chỉ cần gửi một tin nhắn lúc nửa đêm thay vì phải xin phép sếp ra ngoài trong giờ làm việc chỉ để đóng tiền điện thoại cho vợ là một ưu thế rõ rệt nhất của ngân hàng điện tử. Khách hàng có thể tiếp cận với ngân hàng điện tử mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, dịch vụ ngân hàng điện tử với công nghệ hiện đại đã tiết kiệm được thời gian và giảm chi phí dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng được ngân hàng phục vụ tận nơi với những thông tin nóng hổi nhất như biến động tỷ giá, tra cứu thông tin tài chính của đối tác … Và hơn nữa, với những tiêu chuẩn chuẩn hoá, khách hàng được phục vụ tận tuỵ và chính xác thay vì phải tuỳ thuộc vào thái độ phục vụ khác nhau của các nhân viên ngân hàng.

  – Về phía ngân hàng : Các giao dịch ngân hàng được tự động hoá không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng. Thông qua những dịch vụ mới, những kênh phân phối mới, ngân hàng có thể mở rộng đối tượng khách hàng, phát triển thị phần, giảm chi phí, thu hút nguồn vốn huy động từ tiền gởi thanh toán của khách hàng, tăng thêm lợi nhuận … bên cạnh đó, ứng dụng và phát triển những công nghệ ngân hàng hiện đại cũng giúp cho các ngân hàng luôn tự đổi mới, hoà nhập và phát triển không chỉ ở thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường nước ngoài.

  2. Nhược điểm :

  Tại Việt Nam, tiến trình phát triển ngân hàng điện tử đã đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó còn có những hạn chế như:

  – Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử còn chưa thoả mãn khách hàng ở những cấp độ cao hơn như việc gửi tiền mặt vào tài khoản, việc đăng ký sử dụng dịch vụ… còn phải tới trực tiếp giao dịch tại chi nhánh ngân hàng, hoặc các dịch vụ ngân hàng điện tử chất lượng cao hơn còn chưa được phát triển như dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ địa ốc, cho thuê tài chính…

  – Cơ sở hạ tầng còn yếu kém như chất lượng mạng, tốc độ đường truyền, lỗi kỹ thuật hoặc thiết bị đầu cuối không đảm bảo chất lượng dẫn tới chất lượng dịch vụ chưa cao. Bên cạnh đó, các hệ thống ngân hàng điện tử của các ngân hàng còn phát triển tương đối độc lập, chưa có sự phối hợp, liên thông cần thiết nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của dịch vụ mới này.

  – Giao dịch ngân hàng điện tử còn phụ thuộc nhiều vào chứng từ lưu trữ truyền thống, chưa thể điện tử hoá mọi chứng từ giao dịch. Ngoài ra, việc sử dụng chữ ký điện tử, chứng nhận điện tử chưa được phổ biến rộng rãi và chưa thể hiện được ưu thế so với chữ ký thông thường.

  – Bên cạnh đó, những rủi ro mới như hacker (tin tặc), virus máy tính có thể có những tác hại rất lớn không chỉ đối với ngân hàng mà còn đối với khách hàng, gây mất lòng tin của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng.

  – Một lý do quan trọng nữa đó là quy mô và chất lượng của TMĐT còn rất thấp và phát triển chậm, cần có một hệ thống TMĐT đủ mạnh để cung cấp tất cả hàng hoá dịch vụ trên mạng, tạo tiền đề cho dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển.

  3. Hướng phát triển :

  Trong tương lai, với trình độ và tốc độ hiện đại hoá công nghệ ngân hàng như hiện nay, các ngân hàng Việt Nam đang nỗ lực ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ mới để tăng sức cạnh tranh, nhanh chóng hoà nhập với khu vực và thế giới. Từ những webpage giới thiệu dịch vụ ngân hàng (Giai đoạn Brochure-ware), tới website cung cấp dịch vụ ngân hàng (Giai đoạn E-commerce), các ngân hàng Việt Nam đang hướng tới việc cung cấp những dịch vụ ở cấp độ cao hơn, tăng sự chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng, đối tác (Giai đoạn E-business) và tiến tới xây dựng mô hình ngân hàng điện tử (E-bank hay E-enterprise) thực sự , tận dụng được sức mạnh thực sự của mạng toàn cầu và cá nhân hoá dịch vụ ngân hàng cho từng đối tượng khách hàng chuyên biệt*.

  IV. Giải pháp phát triển và kiến nghị

  1. Đối với chính phủ và các cơ quan quản lý:

  Để dịch vụ ngân hàng điện tử thực sự đi vào đời sống và phát huy được toàn diện những ưu thế cũng như những lợi ích của nó đòi hỏi phải có sự đầu tư, sự quan tâm đúng đắng của các nhà quản lý, khách hàng và bản thân các ngân hàng. Nhưng nhìn chung cần phát triển đồng bộ các giải pháp sau:

  – Đẩy mạnh phát triển TMĐT, khuyến khích, đãi ngộ các đối tượng là các nhà đầu tư , các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính… đầu tư kinh doanh buôn bán trên mạng, từ đó tạo nhu cầu kinh doanh, thanh toán, giao dịch… tạo ra lượng khách hàng tiềm năng cho dịch vụ NHĐT sau này.

  – Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, các luật và nghị định nhằm quản lí tiến trình kinh doanh trên mạng, là căn cứ để giải quyết tranh chấp. Xây dựng chuẩn chung và cơ sở pháp lý cho văn bản điện tử, chữ kí điện tử và chứng nhận điện tử.

  – Để tạo điều kiện cho các chứng từ điện tử đi vào cuộc sống, cần xây dựng hệ thống các tổ chức, cơ quan quản lí, cung cấp, công chứng chữ kí điện tử và chứng nhận điện tử. Xây dựng một trung tâm quản lí dữ liệu trung ương để giúp cho việc xác nhận, chứng thực chứng tư điện tử được nhanh chóng và chính xác. .

  – Phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin mà Internet, thực hiện tin học hoá các tổ chức kinh doanh dịch vụ, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, nâng cao tốc độ đường truyền Internet, giảm thiểu cước phí … tạo điều kiện cho toàn dân có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến cho sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc kinh doanh.

  2. Đối với bản thân các ngân hàng thương mại:

  – Ngân hàng điện tử là một bước phát triển không mới nhưng tất yếu cho tát cả các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập toàn cầu. Do vậy, để đi tắt, đón đầu và ứng dụng hiệu quả dịch vụ ngân hàng điện tử, bản thân các ngân hàng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

  – Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai công nghệ, dịch vụ mới, nghiên cứu, rút kinh nghiệm và phát triển có chọn lọc những dịch vụ mới phù hợp với khả năng của ngân hàng, của đối tượng khách hàng tiềm năng.

  – Nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các dịch vụ ở cấp độ cao cấp hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn như dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ địa ốc, cho thuê tài chính…, điện tử hoá các thủ tục, chứng từ đăng ký, tiến tới xây dựng những chi nhánh ngân hàng điện tử hoạt động hoàn toàn trên môi trường mạng (E-branch)

  – Đặc biệt chú trọng tới vấn đề bảo mật và an ninh mạng do tác hại của hacker, virus máy tính không chỉ đơn thuần là thiệt hại vật chất mà còn là uy tín, chất lượng của ngân hàng. Luôn cập nhận công nghệ bảo mật, sử dụng tường lửa, chương trình chống virus, hệ thống backup dữ liệu luôn hoạt động an toàn và thông suốt.

  – Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là phải xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên cả về nghiệp vụ ngân hàng và công nghệ thông tin. Bảo đảm cho nguồn nhân lực của hệ thống ngân hàng luôn được cập nhật công nghệ mới, tiến bộ khoa học kĩ thuật mới để nhanh chóng cập nhất, ứng dụng, phát huy tiến bộ công nghệ ngân hàng, tạo năng lực cạnh tranh cao cho ngân hàng.

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tác Dụng Của Giấc Ngủ Trưa Với Cơ Thể
 • Khám Chữa Bệnh, Phổ Biến Kiến Thức Y Học
 • Xông Hơi Cho Da Mặt Có Tác Dụng Gì, Phù Hợp Với Loại Da Nào
 • Tìm Hiểu Về Máy Xông Hơi Mặt
 • 4 Lợi Ích Khi Sử Dụng Máy Xông Mặt
 • Đặc Điểm Hình Thái Và Đặc Điểm Sinh Thái Của Cây Quế

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Sinh Thái Và Các Đặc Điểm Chủ Yếu
 • Những Đặc Điểm Về Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • Đặc Điểm Của Truyện Cổ Tích Việt Nam / 1
 • Chương 209: Iv. Đặc Điểm Của Truyện Cổ Tích Việt
 • Những Đặc Điểm Về Truyện Cổ Tích Của Việt Nam.
 • 1. Đặc điểm hình thái của cây quế

  – Cây quế là loại cây gỗ sống lâu năm, ở giai đoạn trưởng thành cây có thể cao 15 – 16m, đường kính thân cây cách mặt đất 1, 5m đạt tới khoảng 1,3m, nhiều cây phát triển còn có thể đạt từ 35 – 40cm.

  – Lá cây quế là lá đơn mọc cách gần đối xứng, lá có 3 gân vòng cung kéo dài từ cuống lá đến chóp lá và mặt dưới nổi vân rõ hơn mặt trên, các gân ở bên gần như song song, mặt trên của lá thường có màu xanh bóng, mặt dưới của lá thường có màu xanh đậm hơn, lá trưởng thành có cuống dài khoảng 1 – 2,5cm rộng khoảng 6 – 7cm, dài khoảng 18 – 20 cm.

  – Quế là cây thường xanh, thân cây thẳng, tròn và đều; vỏ cây bên ngoài màu hơi xám và có các vết nứt theo chiều dọc

  – Trong các bộ phận của cây quế thì vỏ cây có hàm lượng tinh dầu cao nhất, sau đó mới đến các bộ phận như rễ, lá, gỗ, hoa.

  – Cây quế trồng tới năm thứ 8 – 10 thì có thể bắt đầu ra hoa, hoa quế là loại hoa tự chùm, nhỏ cỡ nửa hạt gạo, màu trắng đến vàng nhạt, mọc ở đầu cành hoặc nách lá thường vươn ra bên trên lá.

  Cây quế có tán lá hình trứng, thường xanh quanh năm

  – Vào tháng 4 – 5 hàng năm cây quế sẽ ra hoa và kết quả và tháng 1 – 2 năm sau thì quả chín. Quả quế lúc chín chuyển từ màu xanh thành màu tím than, quả quế thuộc dạng quả mọng chỉ chứa một hạt duy nhất, chiều dài quả từ 1 – 1,2cm, hạt quế có hình bầu dục, trọng lượng 2500 – 3000 hạt/ 1kg

  – Hạt quế cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp do trong hạt có tinh dầu nếu gặp nhiệt độ cao sẽ có hiện tượng chảy dầu gây mất sức nảy mầm.

  – Bộ rễ quế là rễ cọc, phát triển mạnh, ăn rộng, đan xen nên cây quế có thể sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện đất đồi núi khô cằn, nghèo dinh dưỡng, độ dốc lớn.

  4. Đặc điểm sinh thái của cây quế

  – Cây quế là cây nhiệt đới ẩm, cây gỗ ưa sáng, tuy nhiên giai đoạn cây nhỏ cần phải được che bóng. Ở giai đoạn trưởng thành 3 – 4 năm cây cần được tạo điều kiện đầy đủ về ánh sáng để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao.

  – Cây quế có bộ rễ phát triển rất mạnh, ăn sâu và lan rộng trong đất nên cây có khả năng sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Cây trồng từ giai đoạn từ khi gieo ươm đến 3,5 tuổi có thể đạt chiều cao khoảng 2,2 – 2,7m. Cây ở giai đoạn 9 năm tuổi có chiều cao đạt khoảng 6,5 – 7,2m và đường kính thân trung bình 20 – 21cm. Đặc biệt, cây quế có khả năng tái sinh bằng chồi gốc rất mạnh. Vì thế sau khi thu cây lấy vỏ, người ta có thể tiếp tục chăm sóc chồi gốc để chồi gốc phát triển thanh cây và tiếp tục thu hoạch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Sinh Thái Là Gì? Vai Trò Của Hệ Sinh Thái Rừng Trong Môi Trường Thiên Nhiên
 • Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Học Bệnh Sốt Xuất Huyết Dengue Và Hiệu Quả Mô Hình Giám Sát Chủ Động Vector Truyền Bệnh Tại Tỉnh Bình Phước
 • Sốt Xuất Huyết: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị
 • Sốt Xuất Huyết Là Bệnh Gì?
 • Sốt Xuất Huyết Dengue: Đặc Điểm Bệnh, Những Biến Đổi, Cách Xử Trí Khi Bị Bệnh Và Cách Phòng Ngừa
 • Đặc Điểm Gà Ri Lai

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm Gà Ri Vàng Rơm Thuần Chủng
 • Khám Phá Đặc Điểm Và Hành Vi Của “thế Hệ Z” Thời Đại 4.0
 • 7 Đặc Điểm Khiến Thế Hệ Gen Z Việt Nam, Dù Chưa Kiếm Ra Nhiều Tiền, Vẫn Đủ Sức Mạnh Thay Đổi Các Ngành Từ Kinh Doanh Đến Công Nghệ, Giải Trí
 • Thời Đại Gen Z Và Hệ Sinh Thái Các Chuẩn Mực Sống Khác Biệt
 • Gen Z Vs Millennials: Sự Khác Biệt, Thói Quen Tiêu Dùng Và Những Câu Chuyện Tiếp Thị Thú Vị Từ Thương Hiệu Xa Xỉ
 • Cách chọn gà ri lai chuẩn

  Cần chọn những con gà mắt sáng, nhanh nhẹn và đều nhau, lông bông, da chân săn, không hở rốn, chân mập, dùng gọn.

  Gà trong những ngày đầu thường lạ đàn, mật độ nhốt quá đông hoặc do thiếu chất dẫn đến hiện tượng cắn mổ lẫn nhau. Lúc này bạn dùng kềm cắt 1/3 mỏ trên rồi dùng xanh Methylen sát trùng mỏ để tránh bị nhiễm trùng. Việc cắt mỏ không hề gây ảnh hưởng tới quá trình ăn uống của gà.

  Xây dựng chuồng trại

  Cần chọn địa điểm cao ráo, thoáng mát, nếu làm chuồng với mái tôn cần làm hệ thống phun nước hoặc lót xốp dưới mái để giải nhiệt cho gà vào mùa lạnh.

  Nên có rèm che đê tránh gió lùa mưa nắng hắt vào gầy ảnh hưởng đến quá trình phát triển của gà.

  Cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ bằng cách phun thuốc sát trùng

  Muốn gà đạt hiệu quả cao trước hết cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng thường xuyên từ lúc gà được 3 ngày tuổi và phải tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y, vệ sinh phun thuốc sát trùng cho chuồng theo định kỳ mỗi tuần một lần.

  Phương pháp cho gà ăn uống

  Cách cho ăn: trong 2 ngày đầu tiên chỉ cho gà con uống nước đến ngày thứ 3 cho gà tập ăn bằng những loại thức ăn dễ diêu hóa như tấm, gạo, cám mảnh dành cho gà con, sang ngày thứ 4 có thể cho gà ăn thức ăn hỗn hợp. Bởi trong 2 ngày đầu gà con còn túi trứng noãn hoàng nếu cho ăn sớm khiến gà không tiêu hóa được.

  Cách cho gà uống :

  Máng cho gà uống phải được đảm bảo sạch sẽ, sát trùng và thay nước thường xuyên, nên cho gà uống nước có pha các loại kháng sinh như Ampicolifort, Tylanvit C hoặc Amoxypen để phòng ngừa các bệnh cho gà như: thương hàn, tụ huyết trùng, E.Coli, CRD

  Công tác phòng bệnh cho gà ri lai

  Lưu ý: Thời điểm tiêm phòng tốt nhất là vào lúc chiều mát.

  Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng gà hậu bị

  Đây là giai đoạn gà hậu bị cần tăng cường chế độ chăm sóc sức khỏe cho gà như tiêm phòng định kỳ, tăng cường dinh dưỡng để tạo ra con giống tốt chuẩn bị bước vào giai đoạn đẻ trứng. Nuôi gà đúng phương pháp, đẻ đúng thời điểm sẽ cho năng suất đẻ trứng cao.

  Thường xuyên kiểm tra thể trọng của gà (cứ 2 tuần cân gà 1 lần vào lúc gà đói) để điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý. Chế độ chiếu sáng cũng hết sức quan trọng bởi nó duy trì năng suất đẻ của gà, đẻ đúng thời điểm giúp bạn dễ dàng quản lý.

  Thời gian chiếu sáng dành cho gà hậu bị: chiếu sáng 24h trong vòng 14 ngày tuổi đầu tiên và giảm dần giờ chiếu sáng xuống còn 13h/ ngày ở tuần thứ 11. Từ 12- 18 tuần tuổi sử dụng ánh sáng tự nhiên. 19 – 22 tuần tuổi thời gian chiếu sáng là 13h/ngày với cường độ ánh sáng là 4w/m2

  Chế độ thức ăn dành cho gà hậu bị:ở giai đoạn này bà con sử dụng thức ăn đậm đặc cám con cò C25 đến C27.

  Công tác chuẩn bị cho gà hậu bị tốt sẽ thúc đẩy hiệu quả tăng năng suất ở giai đonạ gà đẻ. Bà con vẫn luôn đảm bảo chế độ ánh sáng, và chuống trại sạch sẽ . Ngoài gà ri lai ra còn có rất nhiều giống gà phù hợp với khí hậu vùng miền cho năng suất cao.

  Sản Phẩm Bao gồm các loại: gà giống, vịt giống, ngan giống, ngỗng giống

  Địa Chỉ

  Thôn 5, Xã Phù Vân, TP. Phủ Lý , Hà Nam

  Thu Hà là một trong những địa chỉ đang được bà con chăn nuôi khắp cả nước tin cậy và mua con giống. Thu Hà được đánh giá có con giống tốt và chất lượng và dịch vụ khá tốt. Đặc biệt với những bà con ở xa có thể yên tâm khi mua giống vì có chính sách bảo hành trong quá trình vận chuyển

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Và Nguồn Gốc Một Số Giống Gà Phổ Biến Tại Việt Nam
 • Gà Ri: Hướng Dẫn Nuôi Từ A Đến Z
 • Đặc Điểm Ngoại Hình Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Ri
 • Đặc Điểm Giống Gà Ri Đang Nuôi Ở Nước Ta
 • Giới Thực Vật Có Những Đặc Điểm Gì ?
 • Đặc Điểm Thơ Lục Bát

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Trưng Về Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Thơ Mới
 • Đặc Điểm Sơ Sinh Đủ Tháng, Thiếu Tháng Và Cách Chăm Sóc
 • Định Vị Văn Hóa Việt Nam – Di Tích Lịch Sử – Văn Hoá Hà Nội
 • Bài 5. Vùng Biển Nước Ta (Địa Lý 5)
 • Đặc Điểm Vi Khuẩn Gây Viêm Phổi Bệnh Viện Tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tphcm 2021
 • ĐẶC ĐIỂM THƠ LỤC BÁT

  Khi bạn đọc truyện, mở đầu mỗi chương hồi là một cặp lục bát, bạn có cảm thấy tác giả ngầu không?

  Đọc truyện thơ Lục Vân Tiên, Truyện Kiều, Lưu Bình – Dương Lễ, Tống Trân Cúc Hoa, bạn có cảm thấy cảm xúc dâng trào không?

  Hãy tập làm thơ lục bát để viết truyện vừa ngầu mà tâm hồn lại thêm rộng mở.

   

  Ứng dụng thơ lục bát:

  – Thường thấy trong ca dao, tục ngữ, truyện thơ (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

  – Có khả năng diễn đạt phong phú về mặt tu từ.

  – Thuận lợi trong diễn đạt nội dung trầm tĩnh, thong thả, chậm rãi, thích hợp truyện thơ, thơ trữ tình…

   

  Luật thơ lục bát:

  Luật thơ thể hiện ở cặp câu lục bát (gồm một câu sáu tiếng (câu lục) và một câu tám tiếng (câu bát)). Cần nắm rõ vần luậtthanh luật trong thể thơ này.

  Vần luật:

  – Tiếng thứ sáu của hai câu lục bát trong một cặp phải vần với nhau.

  – Nếu cặp câu thơ lục bát phát triển thành nhiều cặp, tiếng thứ tám của câu bát phải hiệp vần với tiếng thứ sáu của câu lục tiếp theo.

  Thanh luật:

  – Thanh bằng: thanh huyền và thanh ngang. Thanh trắc: các thanh còn lại.

  – Luật phối thanh:

  Tiếng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Câu 6

    _  

    B    

    _  

    T    

    _  

  B (V)

   

   

  Câu 8

    _  

    B    

    _  

    T    

    _  

  B (V)

    _  

  B (V)

  Giải thích các kí hiệu:

  B: thanh bằng;

  T: thanh trắc;

  V: vần;

  __: dùng thanh bằng hay thanh trắc đều được.

  – Tiếng thứ sáu của câu 8 là thanh ngang (thanh bổng, âm vực cao) thì tiếng thứ tám phải là thanh huyền (thanh trầm, âm vực thấp) và ngược lại.

   

  Ví dụ:

  Trăm năm trong cõi người ta,

  Chữ tài chữ mệnh khéo (trầm) ghét nhau (bổng).

  Trải qua một cuộc bể dâu,

  Những điều trông thấy mà đau (bổng) đớn lòng (trầm).

  (Nguyễn Du – Truyện Kiều)

   

  Lưu ý: trong thơ đôi khi xuất hiện những tình huống không tuân theo luật thơ, cốt để giữ cho cái ý truyền đạt được sâu sắc.

  (Bài viết được tham khảo và biên soạn từ sách “Dạy – học tập làm thơ ở Trung học Cơ Sở” – Phạm Minh Diệu – NXB Giáo dục – 2008)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cây Xương Rồng – Đặc Điểm Ý Nghĩa Và Cách Chăm Sóc Khuvuonxanh.net
 • Những Đặc Điểm Thú Vị Về Cây Xương Rồng
 • Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý Khi Chọn Giống Cây Sầu Riêng
 • Chi Cục Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long
 • Những Đặc Tính Thực Vật Học Của Cây Sầu Riêng
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100